top of page

Đau mỏi xương cụt, trĩ?

Gối đệm lót ngồi Maris được thiết kế phù hợp với khung xương của người châu Á. Phù hợp với các loại ghế văn phòng thường dùng. Hỗ trợ hạn chế việc đau mỏi xương cụt, trĩ khi phải ngồi làm việc nhiều giờ

bottom of page